Politica de confidentialitate pentru utilizatorii blogului culinar retete-haplea.ro.

Garantam respectarea dreptului la confidentialitate a datelor cu caracter personal, respectiv nedivulgarea catre terti a adreselor de email folosite pentru inscrierea in baza de date pentru primirea newsletter-ului,

Retete-haplea.ro respecta dreptul dumneavoastra la confidentialitate. Aceasta politica rezuma informatiile identificabile personal pe care le putem colecta prin intermediul blogului si modul in care putem utiliza aceste date. Retete-haplea.ro va culege numai informatii pe care dumneavoastra le oferiti voluntar.